Ik was net klaar met de opleiding als mediator en natuurlijk wilde ik meteen aan de slag, maar hoe doe je dat? Op welke manier kon ik mijn vaardigheden in de praktijk verder ontwikkelen? Ik vond het antwoord in buurtbemiddeling.

Bij buurtbemiddeling gaat het meestal om niet al te grote, complexe problemen tussen buren die er zelf niet meer uit komen. Soms kan het ook gaan om groepen bewoners of over een conflict tussen buren en een bedrijf.

Veel gemeenten in Nederland houden zich bezig met buurtbemiddeling. Zij huren hiervoor organisaties in, die in samenwerking met politie en woningbouwcoöperatie, buurtbemiddeling uitvoert. In Waalwijk is dat Contour De Twern die buurtbemiddeling ook inzet in Dongen, Baarle-Nassau, Alphen-Chaam en Gilze-Rijen. De coördinator buurtbemiddeling organiseert en voert samen met de buurtbemiddelaars de bemiddeling uit.

Ik meldde me aan bij Contour De Twern en volgde de basistraining buurtbemiddeling. Ik werd lid van het team van buurtbemiddelaars en liep al snel mee met een ervaren buurtbemiddelaar: op weg naar mijn eerste ruziënde buren.

Als je de eerste keer meeloopt (buurtbemiddeling doe je in een tweetal), ervaar je hoe een ervaren buurtbemiddelaar de zaak oppakt. Meestal start je bij de partij (A) die de melding van de overlast heeft gedaan. Die laat je graag binnen en praat meestal voluit. De uitdaging is vooral: hoe kom ik daarna bij de andere (tegen) partij (B) binnen?

Want die weet niet dat je bij hem langskomt als je partij A net bezocht hebt.

Eigenlijk dus een soort “koud aanbellen”!

Ik leerde dat, om binnen te komen bij partij B, het belangrijk is om vertrouwen te winnen en respectvol te zijn. Want je krijgt niet altijd een 2e kans! En, om vastberaden te zijn.

Eenmaal bij partij B binnen komt het nogal eens voor dat deze een soort gespiegelde versie van het verhaal van partij A vertelt. Je gebruikt je overredingskracht om buren straks weer gezamenlijk aan 1 tafel te krijgen. ‘Dat zou toch heel mooi zijn als je weer als “normale buren” met elkaar zou kunnen omgaan en misschien zelfs samen een kopje koffie kunnen drinken’.

Als beide buren dit willen volgt er een bemiddelingsgesprek op een neutrale locatie onder begeleiding van de 2 bemiddelaars.

Tijdens dit gesprek sturen de bemiddelaars aan op een normale en voor beide partijen acceptabele en respectvolle omgang met elkaar. Ik ervaarde hoe belangrijk het is dat beide buren het gevoel hebben “gezien, gehoord en begrepen” te worden.

Ook om beide partijen vanuit belangen naar het conflict te laten kijken, want deze belangen zijn vaak geheel of gedeeltelijk hetzelfde voor beide partijen. Zo kan er iets gemeenschappelijks ontstaan.

Als bemiddelaar geef je geen pasklare oplossingen maar je begeleidt de partijen in het zelf vinden van oplossingen. Een zelf gevonden oplossing is immers duurzamer dan een opgelegde oplossing. De bemiddelaar stimuleert de eigen verantwoordelijkheid van partijen en hun onderlinge communicatie. Want zonder een goede communicatie kun je geen conflict oplossen.

Na een aantal buurtbemiddelingen te hebben meegelopen, had ik de skills om in een volgende zaak de lead te nemen.

Bent u ook geïnteresseerd in het worden van buurtbemiddelaar?
Stuur dan een mail naar: eusvanbeijsterveldt@contourdetwern.nl

Als een werknemer rijdt in een auto van de zaak moet als hoofdregel 22% van de cataloguswaarde van deze auto (inclusief BTW en BPM) bij zijn inkomen worden geteld als hij ook in privé met deze auto rijdt (rijden is niet eens een wettelijke voorwaarde want het kunnen beschikken over de auto is al voldoende).

Rijdt dezelfde werknemer echter met een volledig elektrische auto van de zaak dan daalt de bijtelling van 22% naar 4%. Daarin is echter vanaf 1 januari 2019 een wijziging gekomen waardoor die 4% nog slechts van toepassing is op elektrische auto’s met een cataloguswaarde van maximaal € 50.000 Bij de aanschaf in 2019 van een auto met een cataloguswaarde van bijvoorbeeld € 60.000 geldt de 4% tot het bedrag van € 50.000 en daarboven geldt 22%.

In de praktijk zijn elektrische auto’s met een cataloguswaarde van hoger dan € 50.000 meestal Tesla’s zodat in de praktijk ook wel van “Tesla-Tax” wordt gesproken.

Is er nog een mogelijkheid om toch volledig elektrisch te rijden in een dure auto zonder de 22% bijtelling? Als de elektrische auto wordt aangedreven door waterstof geldt de grens van € 50.000 niet, zodat de 4% bijtelling ook geldt voor een auto met een cataloguswaarde van bijvoorbeeld € 100.000.

De term overlegscheiden maakt direct duidelijk hoe er gescheiden gaat worden: in overleg. Er is maar één belang en dat is het belang van man én vrouw inclusief de kinderen. Ook bij overlegscheiden of collabotarive divorce gaan man en vrouw aan tafel met advocaten maar het grote verschil met traditioneel scheiden is dat de advocaten samenwerken en dat er een coach aan tafel zit. Deze coach is onafhankelijk en behartigt de belangen van man en vrouw en zorgt er ondermeer voor dat de besprekingen goed en effectief verlopen. Hierbij worden man en vrouw geholpen door de coach.

Aangezien het gaat om verdeling van vermogen en inkomen zijn financiële en fiscale belangen van groot belang en een onafhankelijke belastingadviseur brengt deze belangen in kaart en biedt oplossingen.

Wordt bij het traditioneel scheiden gestart met het verdedigen van ieders persoonlijke belangen en voorkeuren, wordt er bij overlegscheiden als één team gewerkt met één belang en dat is het afwerken van de echtscheiding op een manier die voor man en vrouw inclusief kinderen, redelijk en aanvaardbaar is.

Overlegscheiden is zeker géén vrijheid en blijheid want mochten man en vrouw er toch niet uitkomen dan kunnen zij niet gaan procederen met behulp van deze advocaten. Voorafgaande aan de scheiding worden alle afspraken van het overlegscheiden schriftelijk vastgelegd en één van de afspraken is dat man en vrouw afscheid moeten nemen van hun advocaten mochten ze er aan tafel niet uitkomen.

De samenstelling van het team bij overlegscheiden en het niet door mogen gaan met de advocaten mocht het aan tafel niet lukken, zorgen voor een goed professional team dat weet waar ze aan begint en door teamwork de echtscheiding afwikkelt.

Dit in combinatie met de professionele coach maakt de kans op mislukken en een vechtscheiding veel kleiner dan bij een traditionele echtscheiding.

Als u dit aanspreekt gaan wij graag met u aan tafel voor een kennismaking en toelichting. Bel ons gerust om vandaag nog een afspraak te maken, 076-531 77 19