Ooms for Tax

 

 

 

 

Belastingplan 2019 en recente ontwikkelingen

De afschaffing van de dividendbelasting gaat niet door en daarvoor in de plaats komen diverse maatregelen ten gunste van het MKB zoals een verdere verlaging van de tarieven van de vennootschapsbelasting en een verlaging van de werkgeverslasten op arbeid.

 

Inkomstenbelasting en Box 3

De belastingheffing in Box 3 over niet gerealiseerde rendementen (oftewel lucht) is de afgelopen jaren sterk verhoogd en soms zelfs verdubbeld!


Om te voorkomen dat u te veel belasting betaald is actie nodig voor 31 december 2018 en graag zijn wij u hierbij behulpzaam.


Belt u ons op 06 - 212 010 29 om een afspraak te maken.
NB Wacht niet tot december want dat is er misschien geen ruimte meer in de agenda.