Ooms for Tax

   
   
Echtscheiding
 

Vergeet uw fiscale aftrekposten niet

Bij een echtscheiding laten velen zich vaak bijstaan door een advocaat. Daarmee wordt overleg gepleegd en de advocaat regelt het echtscheidingsconvenant en de verdere afwikkeling van de echtscheiding. Daarbij wordt vaak vergeten dat de echtscheiding meestal ook grote fiscale en financiële consequenties heeft!

Deze hebben oa betrekking op de aftrekbare hypotheekrente van de eigen woning in combinatie met de bijleenregeling?

Door de echtscheiding kan verlies optreden van deze aftrekbare hypotheekrente zeker in situaties waarbij één van de partners in de eigen woning blijft wonen! Daarnaast wordt de termijn van 30 jaar vaak over het hoofd gezien.

 

Andere belangrijke fiscale aspecten van de echtscheiding zijn oa uw pensioen en lijfrentepolissen.
Hierbij wordt meestal vergeten dat in de toekomst nog Inkomstenbelasting is verschuldigd over de uitkeringen dat meegenomen dient te worden in het echtscheidingconvenant.

 

Bent u ondernemer of DGA?
Dan spelen nog meer fiscale aspecten een rol dan die hiervoor al zijn aangegeven.
Denk hierbij aan uw bedrijf dat vaak wordt betrokken in de boedelscheiding maar ook aan uw pensioen dat meestal onderdeel uitmaakt van uw ondernemingsvermogen! Afkoop door de echtscheiding dient te worden voorkomen!

Graag plegen wij overleg met uw advocaat!

 

Uw aangifte Inkomstenbelasting

Uw aangifte Inkomstenbelasting in het jaar van de echtscheiding verdient extra aandacht.

Zo dient de verdeling van uw vermogen op een juiste wijze te worden aangegeven alsmede uw aftrekposten! Bijzondere aandacht verdienen ook allerlei heffingskortingen en aftrekposten voor uw kinderen waarop u vòòr de scheiding géén recht had. Dit kan u jaarlijks veel geld besparen!

 

Financiële planning

De echtscheiding verandert uw financiële leven ingrijpend. Niet alleen in het jaar van echtscheiding maar in principe alle jaren die daarna nog volgen. Het overzicht kan dan gemakkelijk verloren gaan.

Een financiële planning biedt hierbij uitkomst en zorgt voor inzicht in uw jaarlijkse inkomen en welk bedrag u jaarlijks netto kunt uitgeven.

Graag zijn wij u behulpzaam bij het opstellen van uw financiële planning!

 

Testament en Estate Planning

Uw testament dient te worden herzien na uw echtscheiding. Het kan ook juist de aanleiding zijn om uw testament op te stellen. Een goed opgesteld testament kan u veel euro' s besparen aan Erfbelasting (Successierechten)!


Maar een testament heeft ook gevolgen voor de aanslagen Inkomstenbelasting van degene die overlijdt (de erflater) en zijn erfgenamen.

Door de complexiteit van de Erfbelasting en de samenloop met de Inkomstenbelasting is gespecialiseerde software en kennis nodig om uw fiscale positie te optimaliseren.

Wij beschikken daarover en werken graag nauw samen met (uw) notaris.

Neemt u gerust contact met ons op voor een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek!